AS Motorteknik

AdBlue-Off

Vad är AdBlue-Off?

Man använder AdBlue i de flesta moderna dieselmotorer, detta för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider. Men trots namnet så är produkten färglös och inkluderar en egen tank till varje fordon och motor. Adblue består av 32,5% urinämne (urea) i vatten som man framställer på syntetisk väg. Produkten sprutar in vätskan uppströms i motorns avgassystem via SCR katalysatorn, vilket vid aktuell temperatur bryter ned ämnena till ammoniak, som i sin tur bryter ned allt till ofarligt kväve och vatten. Och ovanpå det, så ger den aktuella koncentrationen av urea lösningen dess lägsta möjliga fryspunkt runt -11 °C . Där av fryser många system sönder under vintertid.

Fördelar med vår AdBluebox

  • Enkel installation – inkluderar svensk manual
  • Du slipper att lägga ut 50-70000:- på ett trasigt SCR system
  • Du slipper även påfyllning av AdBlue
  • Avsaknad av AdBlue vätska reducerar ej effekten
  • Diskreta installations-möjligheter
  • Vi återställer SCR-systemet helt vid försäljning om du så väljer, och flyttar boxen över till nästa fordon
  • 2 års garanti (utan milbegränsning)

OBS! Man använder ej boxarna på allmän väg.

Och om du har funderingar kontaktar du oss här.