AS Motorteknik

FAQ

A: Med en motoroptimering justeras parametrar som laddtryck, luftflöden, rökmappar, momentbegränsningar, railtryck mm för att uppnå absolut bäst förbränning samt prestanda av ditt fordon. Med en optimering kan du även låsa upp strypta mjukvaror, som i tex VW GOLF. Denna motor/hårdvara finns i 3 steg 75 – 92 – 105hk. En effektbox/trimbox monteras på bränsletrycksgivaren för att manipulera signalen med ett högre Volt-värde, vilket resulterar i förhöjt bränsletryck som automatiskt medför i högre laddtryck, där av får man en starkare bil av en så enkel sak. Men den största nackdelen är det oförbrända bränslet och den höga sotmängden som passerar cylindrarna ut i insuget och som med tiden täpper till EGR-Ventil samt Partikelfilter.

A: Om du har garanti på bilen så finns en chans att tillverkaren uppmärksammar detta vid ett eventuellt haveri oavsett fel, på vissa BMW kan vi helt dölja optimeringen för tillverkaren. Men ett fel pga optimeringen är väldigt sällsynt.

A: Ordet Chip används mest när man som på äldre bilar löder bort chippet som styr alla dess värden och sedan löder tillbaka ett modifierat Chip. Ordet framgår även idag, fast som Motoroptimering. Så en (chippad) bil kan alltså även vara en bil som är motoroptimerad.

A: Alla våra mjukvaror är utvecklade på 98 oktan, vilket resulterar i bäst förbränning och prestanda.

A: Oftast sitter styrenheten intill torpedväggen eller vid fotutrymmet på passagerarsidan eller förarsidan.

A: Partikelfiltrets funktion utgår ifrån att avskilja partiklar från motorns avgaser. Med ett partikelfilter kan 99% av alla farliga partiklar avskiljas. Dieselpartiklarna består av kol, svavel och aska. Ett partikel filter måste ständigt regenereras, detta kan ske passivt eller aktivt vid normal körning då temperaturen i filtret förhöjs. Med hjälp av en speciell vätska som sprutas in antingen i cylindrarna eller före partikelfiltret uppnås en högre temperatur (ca 450 grader) . Om själva regenereringen slutar att fungera så kan ditt partikelfilter sota igen och behövs i värsta fall att ersättas med ett nytt som kan ge dig stora utgifter.

Vi ansvarar ej för ev. justeringar som inte följer biltillverkarens riktlinjer och villkor.

A: Detta är inget vi kan garantera, men är partikelfiltret tömt på ett snyggt sätt så är risken minimal att detta syns. På dieselbilar efter 2005 tar inte bilprovningen avgastest, utan endast en diagnos av motorstyrenheten förutsatt att felkoder ej finns registrerade.

A: Det gör den inte alltid, men med högre vridmoment/styrka och effektivitet så belastas inte motorn lika hårt vid omkörning eller uppförsbackar, sen ligger självklart de största ansvaret på föraren.