AS Motorteknik

Avgasrening

De flesta fordon har idag någon form av avgasrening så som Partikelfilter, EGR, katalysator, eller AdBlue-tillsats (DEF). När detta börjar att krångla resulterar de i stora utgifter oavsett fel. Vi kan hjälpa er att deaktivera funktioner som:

 • EGR-ventil
 • Partikelfilter (läs mer om partikelfilter i vår FAQ)
 • AdBlue
 • DTC-Koder
 • DE-CAT

Om lampan för DPF lyser

 • Se till att motorn har normal arbetstemperatur.
 • Se till att motorvarvtalet ligger på ca 2 000 varv/min.
 • Se till att automatväxellådan är i sportläge.
 • Se till att manuella växellådan är i 4:ans eller 5:ans växelläge.
 • Kör bilen med en hastighet på minst 60 km/h i minst 15 minuter:
  • Varningsmeddelandet och varningssymbolen släcks när regenereringen är slutförd.
  • Tvingad DPF-regenerering kan också utföras med hjälp av tillverkarens eller motsvarande diagnosutrustning.

Fungerar inget i detta moment är ni välkomna att kontakta oss.

Priser