AS Motorteknik

AdBlue-OFF

5,500kr

Detta är en tillsats som finns på de flesta dieselmotorer idag och som är framtaget för att bryta ned Koldioxidutsläppen. Men det kan få riktigt dyra konsekvenser när det börjar krångla, en offert på 25.000:- är absolut inte ovanligt. Vi hjälper dig att avaktivera funktionen.